ขมิ้นชันของไร่พุทธรักษา เป็นขมิ้นที่ปลูกตามกรรมวิธีแบบออร์แกนิค และปลูกตามธรรมชาติไม่มีการขึ้นแปลงปลูก ไม่มีการใช้สารเคมีทุกชนิด เพราะพวกเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของดินและสิ่งแวดล้อม พร้อมเก็บเกี่ยวจะต้องมีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผลผลิตโตเต็มที่เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง การตากแห้งก็เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ โดยขมิ้นทุกหัวจะผ่านการล้างจนสะอาดแล้วนำมาหั่นด้วยมือเป็นแว่นบางๆก่อนนำไปตากแดด จนแห้งสนิทเพื่อนำไปบดให้เป็นผงต่อไป ผลลัพท์คือขมิ้นจะมีกลิ่นหอมและสีสวย เข้ม น่าทาน

Turmeric has been used in India for thousands of years as a spice and medicinal herb.Turmeric gets its health benefits primarily because of curcumin, a bioactive component. Curcumin is the main active ingredient in turmeric. It has powerful anti-inflammatory effects and is a very strong antioxidant. However, the curcumin content of turmeric is not that high. It’s around 3%, by weight but Turmeric from Buddha Raksa Nature Farm contains more than 7% by weight.

turmeric-09-s.jpg

OUR TURMERIC

CONTAIN 7.8% CURCUMIN

t01.jpg
ไร่พุทธรักษา เชียงใหม่

Turmeric has been used in India for thousands of years as a spice and medicinal herb.Turmeric gets its health benefits primarily because of curcumin, a bioactive component. 

Curcumin is the main active ingredient in turmeric. It has powerful anti-inflammatory effects and is a very strong antioxidant. However, the curcumin content of turmeric is not that high. It’s around 3%, by weight but Turmeric from Buddha Raksa Nature Farm contains more than 7% by weight.

mmexport1540909986935.jpg
img_492256.png

Treats Gastrointestinal Issues

Turmeric’s assortment of fiber can deliver the
precise nutrition the digestive system needs to
support enzymatic reactions, acid production,
muscle movement, and optimal nutrient absorption.

medical.png

Heal wounds

The curcumin found in turmeric can help wounds heal by decreasing inflammation and oxidation. It also lowers the response of your body to cutaneous wounds. This results in your wounds healing more quickly.

images.png

Improve Heart Health

Curcumin can improve the lining of blood vessels
(known as the endothelium). When the
endothelium isn’t working properly, it can’t
properly regulate blood pressure and clotting,
which can lead to heart disease.

Cleanses the Liver

ดาวน์โหลด.png

Turmeric’s cleansing phytochemicals, including
curcumin, act as powerful antioxidants
and anti-inflammatory agents, protecting
and cleansing the liver and the entire body.

82712.png

Eases joint pain

As the curcumin in turmeric is an anti-inflammatory, it can benefit the joints and
help keep them from getting inflamed and
swollen. This was demonstrated in a scientific
study on rheumatoid arthritis patients.

bacteria-clipart-disease-847649-6320578.

 Fights Inflammation

It’s so powerful that it matches the effectiveness of some anti-inflammatory drugs, Chronic inflammation contributes to many common Western diseases. Curcumin can
suppress many molecules known to play
major roles in inflammation.

brain_904020.png
colon-512.png
BUDDHA RAKSA NATURE FARM

Treating Alzheimer's Disease

Prevent Colorectal Cancer

Curcumin can cross the blood-brain barrier and has been shown to lead to various improvements in the pathological process of Alzheimer’s disease.

There is evidence that it may prevent cancer from occurring in the first place, especially cancers of the digestive system like colorectal cancer.

555.jpg

Immune Booster Drink

Turmeric has strong anti-inflammatory properties. 
Honey & Lime will balance and strengthen your immune system


Ingredients

 • Tumeric Powder 1 tsp

 • Wild Honey 2 tsp

 • Thai lime 1 wedge

 • Warm water 250ml

 • A pinch of salt


Directions

 1. Using 1 tsp of turmeric per cup place into tea filter bags

 2. Pour 200ml of warm water and steep for 3 - 5 minutes

 3. Remove the filter and add 2 tsp of honey, wait till cool before add 1 wedge of lime stir well

 4. Add a pinch of salt, serve hot or cold

tur.jpg
buddha raksa light.jpg
asa3.jpg

Golden Milk

There’s no denying turmeric tea lattes are having a serious moment. Scroll through your Instagram feed and you’re sure to fall on a pretty image of this vibrant drink topped with a little foam art and perhaps a cinnamon stick. But it’s more than just a feast for the eyes.

Ingredients

 • 1 tsp turmeric

 • 2 tbsp good quality, local honey

 • 1 cup whole milk 

 • 1 tsp cinnamon

Directions

 1. Brew tea in ½ cup hot water for 10 minutes, then strain

 2. Add milk and bring to a light simmer over medium-low heat.

 3. Stir in cinnamon, turmeric and honey until evenly combined.

 4. Strain into your favourite mug and enjoy!

BUDDHA RAKSA NATURE FARM

We select the most environmental friendly method of 

growing and deny any usage of chemical fertilizer,

stimulants nor toxic substances.

mmexport1571233741000.jpg
TXT20316-01.jpg
mmexport1571235940341.jpg