ลำไยวิถีออร์แกนิคของเราผ่านการดูแลทุกกระบวนการอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การกระบวนปลูกถึงการบรรจุลงกล่องด้วยความใส่ใจตามกรรมวิธีธรรมชาติแบบออร์แกนิค ไร่ของเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืช เราศึกษาและใช้เวลาในการเพาะปลูกตามวิถีดั้งเดิม ไม่ใส่สารเร่งโต จึงมั่นใจได้ในรสชาติระดับพรีเมี่ยมและปราศจากสารเคมีตกค้าง

Our proudly grown organic longan is taken care with extra love from the very first moment til hand-packing into this box. Throughout the organic farming practice, we select the most environmental friendly method of growing and deny any usage of chemical fertilizer, stimulants nor toxic substances. We mindfully curate our organic longan to make sure you can confidently enjoy the best quality and moment of happiness.

01.jpg
01.png

Eat 
for better sleep

did you know

ลำไยแห้งได้ผ่านการคัดทีละเม็ดด้วยมือและอบแห้งทั้งเปลือกเพื่อความสะอาดและไม่มีสารเจือปน ในอุณภูมิ 70c เป็นเวลา2วัน เพื่อให้แห้งสนิทและรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่

Health Benefits

  • relaxing effect

  • anti-depressant

  • contain anti-ageing properties 

  • counteract heavy sweating 

buddha raksa light.jpg

Longan contains

rich amount of 
Vitamin C 
that is equal to 80% 
of daily requirement.

43951131_338846213332383_796133258453581
50.jpg

ลำไยวิถีออร์แกนิคของเราผ่านการดูแลทุกกระบวนการอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การกระบวนปลูกถึงการบรรจุลงกล่องด้วยความใส่ใจตามกรรมวิธีธรรมชาติแบบออร์แกนิค 

Throughout the organic farming practice, we select the most environmental friendly method of growing and deny any usage of chemical fertilizer and mindfully curate our organic longan for the best quality.

People say...

1

Orange's tea, Special tea blend cafe - Bangkok  

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

2

Jiranarong,Food Blogger - Tanat Mhee

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

3

The Te Pot

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”